Hiển thị 1–15 trong 21 kết quả

Tai nghe Call center là một dòng tai nghe chuyên dụng thường dành cho các trung tâm chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp. Đây là tai nghe được hầu hết các điện thoại viên sử dụng hằng ngày trong công việc. Thiết bị được sủ dụng để kết nối với máy tính (Laptop, PC) để thực hiện cuộc gọi ngay trên máy tính thông qua các phần mềm softphone hoặc có thể kết nối với điện thoại IP như Fanvil, Yealink…